Xi - Expertise - MATLAB Maatwerk

Matlab is een zeer veelzijdig wiskundig pakket, dat uitermate geschikt is voor het snel ontwikkelen van applicaties waarin veel gerekend moet worden. Het beschikt over veel gereedschappen voor technisch wetenschappelijke problemen, en biedt de mogelijkheid om functionaliteit eenvoudig van een grafisch gebruikersinterface te voorzien, zodat zij ook voor niet-programmeurs toegankelijk wordt. Sinds enige tijd is het mogelijk om met Matlab standalone executables te bouwen, zodat de klant niet direct een (vrij prijzige) Matlab licentie hoeft aan te schaffen.

Projecten waarbij Xi Matlab in enigerlei vorm gebruikt heeft zijn onder meer:

  • een prototype van een routeplanner voor de Westerschelde: WESP
  • inzet van Matlab voor grootschalige dataverwerking: WAVES
  • applicatie waarbij het rekenwerk in Matlab gebeurt en de presentatie in Excel: Windwater
  • een standalone applicatie ontwikkeld met Matlab: TFST
  • een website met Matlabwebserver: Golfklimaatsite
  • een compleet met Matlab gegenereerde website: StroomAtlas
  • inzet van Matlab voor het optimaliseren van gebruik van onderdelen van een systeem: WearGUI
  • een schil om een bestaand rekenmodel die de aanroep, variatie van sommige invoerparameters en de presentatie van uitvoer regelt: SWIVT

In alle projecten wordt Matlab daar ingezet waar zijn sterke kanten het best tot hun recht komen.

Voor al de bovenstaande toepassingen geldt dat door het probleem te abstraheren de contouren van een algemene oplossingsstrategie duidelijk worden. Door deze stategie vervolgens (gevectoriseerd) met Matlab te implementeren ontstaat een programma dat enerzijds snel en krachtig is, en dat anderzijds, door een geringere omvang ten opzichte van traditionele programmeertalen, eenvoudig en transparant is.