Xi - Ontwikkeling - SWIVT

De SWIVT applicatie wordt ontwikkeld in opdracht van Deltares (voorheen WL | Delft Hydraulics). Het is een tool waarmee validatie en hindcast studies uitgevoerd kunnen worden van het SWAN golfmodel.

Validatie is het vergelijken van modelresultaten met observaties, of met modelresultaten waarbij een andere versie van SWAN, of andere SWAN parameters gebruikt zijn.

Bij een hindcast studie wordt normaal gesproken alleen gekeken naar een aantal momenten, bijvoorbeeld een aantal tijdstippen tijdens een storm, en hierbij worden de modelresultaten dus alleen vergeleken met de observaties.

SWIVT is de schil om SWAN waarin de selectie van de cases en de parameter settings in het SWAN commando bestand, het runnen van SWAN, het berekenen van de vergelijkingsstatistieken en het presenteren van de resultaten in tabellen en grafieken verzorgd wordt.

SWIVT is ontwikkeld in Matlab, waarbij de set met basiscases op een centrale server staat. Deze basiscases omvatten onder meer de cases van het ONR testbed, waarmee de SWAN versies getest worden.

SWIVT kan, na registratie, kosteloos worden gedownload op swivt.deltares.nl.