Xi - Ontwikkeling - StroomAtlas

Rotterdam Rijnmond StroomAtlas

In de havens van Rotterdam en IJmuiden is het voor de scheepvaart van groot belang om goed op de hoogte zijn van de heersende stroomsituatie. Door de werking van het getij kunnen stromingen ontstaan dwars op de vaarrichting die het binnenvaren van de haven bemoeilijken. De volgende factoren spelen een rol: het tij (dood-, gemiddeld of springtij, het moment in de getijfase, meestal uitdrukt in uren tov hoog water, in Rotterdam de afvoer van de Rijn, en tot slot de diepgang van het schip. Bij het binnenloodsen van schepen maken loodsen daarom gebruik van een StroomAtlas. Dit is een bundel overzichten van stromingsituaties, vergelijkbaar met bovengenoemde situaties. Door de omvang word deze meestal vooraf aan wal geraadpleegd.

Het project dat wij een aantal jaren geleden hebben uitgevoerd ging er van uit dat loodsen over een palmtop computer beschikken. Enkele bedrijven is toen gevraagd een geschikte methode te bedenken om de StroomAtlas zowel op een desktop computer als de palmtop beschikbaar te maken. Uiteindelijk is het voorstel van Xi geselecteerd om de atlas mbv HTML te implementeren.

Dit garandeert platformonafhanklijkheid en het is eenvoudig jaarlijks een nieuwe versie van de atlas te genereren.

De grootste uitdaging was om een atlas te maken die paste binnen de beschikbare 16 MB ROM/RAM van de palmtop, en die overweg kon met de (on)mogelijkheden van de Internet Explorer van Windows CE.

Met behulp van de StroomAtlas generator kan in feite een atlas voor een willekeurige haven worden aangemaakt. De aanwezigheid van uitvoer van modelberekeningen (SIMONA) is een vereiste. Ook wordt de astronomische waterstand gebruikt om voor iedere dag een getijkromme met hoog- en laagwaterstanden aan te maken.

Zuidelijke Noordzee (ZUNO) StroomAtlas

In navolging van de Rotterdam Rijnmond StroomAtlas heeft Xi ook de informatie die beschikbaar is via de Meetadviesdienst Rijkswaterstaat gebruikt om voor de Zuidelijke Noordzee een StroomAtlas beschikbaar te stellen.

De Rotterdam Rijnmond StroomAtlas en de ZUNO StroomAtlas kunnen via internet worden geraadpleegd.