Xi - Ontwikkeling - WindWater

Om golfrandvoorwaarden voor dijkbekledingen te bepalen worden voor bepaalde gebieden langs de Nederlandse kust modelsommen gemaakt. Hierin worden waterstand en windrichting gevarieerd om zo voor elk dijkvak of dijksegment de situatie te berekenen die de maatgevende hydraulische belasting voor de waterkering oplevert.

De Rijkswaterstaat (RWS) kan met het door Xi ontwikkelde programma WindWater de gegevens van de modelsommen geautomatiseerd verwerken. De belangrijkste functionaliteit is:

  • het berekenen van de maatgevende situatie per dijkvak,
  • het exporteren van de berekende parameters naar een Excel worksheet,
  • het inspecteren van de data van de modelsommen door middel van Windveer grafieken in een Previewer,
  • het maken en manipuleren van indelingen van de uitvoerpunten in segmenten (dijkvakken).

In de huidige versie van WindWater is het mogelijk dit proces voor zowel voor de berekening van SteenBekledingen als voor KruinHoogtes uit te voeren.

In de eerste module wordt de dikte van de bekleding van een dijkvak berekend aan de hand van een golfhoogte en een golfperiode parameter, meestal Hs en Tpm. De kruinhoogte module berekent de parameter Z2% en uiteindelijk Xi_oploop, rekening houdend met onder meer de hoek van inval van de golven, de ruwheid van de verschillende delen van het talud en de vorm van het talud. Dit laatste is door de gebruiker in het interface te definiŽren.

In de Previewer kan het effect van het samenvoegen van (delen van ) dijkvakken op de maatgevende parameters beoordeeld worden. Het is voor een dijkbeheerder efficiŽnt om zo groot mogelijke vakken op dezelfde wijze te bekleden of op te hogen. In 2003 is de Previewer voorzien van de Xi Map Service (XMS). De grafiek met dijksegmenten wordt hierdoor automatisch voorzien van de bij de uitsnede behorende TOP250, TOP050 of TOP025 raster kaart. Ook kan de belasting gecorrigeerd worden aan de hand van de oriŽntatie van het dijksegment, zodat bijvoorbeeld 'aflandige' wind bij oostwaarts gerichte segmenten geen belangrijke rol meer speelt.

Met WindWater kan nu snel op concrete wensen worden ingespeeld, kunnen consequenties worden afgewogen, en kan het advies op een duidelijke manier aan opdrachtgevers worden gepresenteerd.