Xi - Ontwikkeling - WESP

De Westerschelde is een van de drukste scheepsvaartgebieden in de wereld. Per dag varen tientallen schepen van de Noordzee naar de haven van Antwerpen of omgekeerd. Vooral voor schepen met een grote diepgang is dit niet zonder problemen. De vaarweg is bochtig, met enkele ondiepten of drempels. Door het juiste moment in het getij te kiezen kan een schip profiteren van de hoogwatergolf die zich van Vlissingen naar Antwerpen beweegt. Het is daarbij van belang dat de voorgeschreven kielspeling, de ruimte tussen de onderkant van het schip en de bodem, gehandhaafd blijft.

In opdracht van de Directie Zeeland heeft Xi een prototype van het gebruikersinterface van de WESP, de WESterschelde Planner ontwikkeld. Aan de hand van resultaten van bijeenkomsten met materiedeskundigen, zoals de verkeersleiders en de Belgische chef-loodsen, is het interface gedefinieerd. Om de implicaties van de wensen van de gebruikers duidelijk te maken heeft het prototype al redelijk wat functionaliteit.

Aan de hand van een vaarplan - een opzet voor de te varen koers die door de kapitein van een schip wordt aangeleverd - kan berekend worden op welke tijdstippen en bij welke waterstand het schip karakteristieke punten in de Westerschelde zal passeren. Vervolgens kan de aan de hand van de bodemligging de kielspeling berekend worden. In grafieken wordt het door het programma als optimaal berekende vaarplan aangegeven, en vergeleken met het ingediende vaarplan. Aan de hand van kleurindicaties is direct te zien waar en wanneer er problemen kunnen optreden. In het voorjaar van 2004 wordt het programma aangepast om te kunnen werken met resultaten van modelberekeningen met WAQUA (SIMONA). Hiermee kunnen parameters als waterstand, stroomsnelheid en saliniteit tot 48 uur vooruit berekend worden. Tevens worden gegevens uit het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) omtrent boeiligging, vaarwegen, passagepunten en dergelijke ge´ntegreerd.

Dit alles heeft tot doel een prototype te ontwikkelen voor een model dat een optimalisatie uit kan voeren over alle mogelijke vaarplannen van de aanwezige schepen. Kort gezegd: een routeplanner voor de Westerschelde.

Voor meer informatie over WESP zie ook hun eigen webpagina.