Xi - Ontwikkeling - WAVES
Nieuw: met WAVES verwerkte golfgegevens en golfstatistiek van de meetsites Petten en Amelander Zeegat kunnen worden bekeken met WetWetWet!

Op meerdere meetsite's, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer en de Westerschelde, worden door diverse soorten instrumenten gegevens over golven ingewonnen.

Al sinds 1998 wordt door Xi in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) het programma WAVES ontwikkeld dat zorgt voor de validatie, visualisatie en postprocessing van de golfmeetgegevens.
Onder de voorwaarde dat de data in een specifiek maar zeer eenvoudig formaat staat, en dat van alle instrumenten eigenschappen zoals bodemligging, inwinfrequentie en eenheid gespecificeerd zijn, kunnen gegevens van een willekeurige meetsite worden verwerkt. De eigenschappen van de instrumenten worden met behulp van een aparte, door Xi ontwikkelde, editor aangemaakt en in XML-formaat opgeslagen. Ook zeer specialistische metingen zoals van een golfoverslagbak of golfoploopbaak kunnen geanalyseerd worden.

De voornaamste mogelijkheden van het programma zijn:

  • inlezen van een site profiel (dwars op de kust of een bovenaanzicht) en een bijbehorende instrumenten configuratie,
  • inlezen van de bijbehorende meetgegevens, in WAVES of RMI formaat,
  • validatie van de data, aan de hand van door de gebruiker in te stellen parameters,
  • visualiseren van de data en validatiegegevens,
  • berekenen van golfparameters in tijd- en frequentiedomein, en het genereren van standaardgrafieken van de data,
  • batchverwerking van gegevens van meerdere dagen, met bijbehorende dag- en maandrapportages,
  • optionele uitvoer in DIA formaat voor opslag in DONAR, de RWS database.

Sinds 2008 wordt WAVES gebruikt voor de verwerking van gegevens van het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. Doordat het mogelijk is om dagelijks grote hoeveelheden data in batch te verwerken, kan de beheerder aan de hand van automatisch gegenereerde rapporten in één oogopslag de kwaliteit van de metingen beoordelen, en kunnen problemen bij de werking van de instrumenten gesignaleerd worden.
Na afloop van het meetseizoen wordt WAVES gebruikt om Veldmetingenrapportages en Stormverslagen op te stellen.