Xi - Ontwikkeling - Golfoverslagbak

Op de meetsite Petten worden gegevens met betrekking tot golven gemeten. Op de site is recentelijk een golfoverslagbak gebouwd. Doel van deze bak is het meten van de hoeveelheid water die representatief is voor golfoverslag over de kruin van de dijk ter validatie van de huidige golfoverslagformuleringen in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid.

Ten opzichte van golfmetingen, die voortdurend kunnen plaats vinden, komen oploop- of overslagmetingen zelden voor, slechts enkele uren per stormseizoen. Het is daarom van het grootste belang dat de gemeten signalen worden bewaard, inclusief de bijbehorende golfmetingen, en dat niet alleen een verwerkte grootheid overblijft. Hierdoor kunnen de metingen opnieuw of op een andere manier geanalyseerd worden.

Bij de golfoverslag komen nog minder signalen voor dan bij de golfoploop. De golfoploop moet minstens de baak bereiken, maar dan is er ook vrijwel voortdurend een signaal van oplopend en neerlopend water op het talud. Dat is niet zo bij de overslagbak. Gedurende een blok (bijvoorbeeld 20 minuten) is het best mogelijk dat er maar 5 of 20 overslagen plaatsvinden. Daarom is het van het grootste belang dat van die weinige overslagen het tijdsignaal wordt bewaard.


Op bovenstaande foto's is de overslagbak bij Petten te zien tijdens de calibratie metingen.

Bij verwerking met WAVES worden zowel de ruwe, de voorbewerkte als de gevalideerde tijdreeks bewaard. De geaggregeerde gegevens worden in diverse tabellen en bestanden opgeslagen.