Xi - Ontwikkeling - Golfklimaat

Op de Golfklimaatsite kunt u informatie vinden over het golfklimaat in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit kan iets eenvoudigs zijn als de gemiddelde golfhoogte ergens voor de kust of een meer complexe simultane kansverdeling van enkele golfparameters.

In het verleden werd enkele tientallen malen per jaar door de Rijkswaterstaat informatie over golven en golvenstatistiek aan derden verstrekt. In 2000 werd besloten om deze kennis en ervaring voor een breed publiek op eenvoudige wijze toegankelijk te maken op het internet. Dit project viel in twee delen uiteen: het opzetten van een site met uitleg en achtergrond, en het implementeren van een methode waarmee veel verschillende parameters op nog meer verschillende manieren berekend en gevisualiseerd konden worden. Dit laatste deel is door Xi uitgevoerd.

Op golfklimaat site kunnen allerlei eigenschappen van het golfklimaat in het Nederlandse kustgebied uitgerekend worden, aan de hand van door de gebruiker op te geven specificaties. Deze worden mbv XML aan een Matlab rekenserver doorgegeven, die vervolgens de bijbehorende uitvoer (grafiek, HTML tabel of ASCII tekst) terugstuurt.

Deze werkwijze is uiterst snel en flexibel: bij iedere aanroep worden twintig jaar golfgegevens geanalyseerd, en iedere (zinvolle) combinatie van parameters kan verwerkt worden.