Xi - Ontwikkeling - Informatie beheer - Database


METIS

Database Tool

Meten is weten. Binnen Rijkswaterstaat (RWS) wordt deze wijsheid onderstreept door het grote belang van DONAR (Data Opslag Natte Rijkswaterstaat), het systeem dat gebruikt wordt voor opslag van meetgegevens. DONAR heeft zijn waarde meer dan bewezen in het afgelopen decennium en zijn relevantie blijkt juist ook uit de grote vraag naar uitbreidingen zoals meertaligheid en mappingen naar externe gegevensmodellen.

Om deze uitbreidingen te maken en om een platform te creëren met ruimte voor toekomstige ontwikkelingen heeft Xi METIS (METa Informatie Systeem) ontworpen en geïmplementeerd, in opdracht van RWS. Het METIS is een website en een webservice waarmee niet alleen de bestaande meta-info van DONAR eenvoudig te bevragen is, maar waarmee ook nieuwe metadata zoals Engelstalige informatie direkt toegankelijk is voor zowel mensen als applicaties. Niet alleen maakt dit het gebruik van DONAR makkelijker en nuttiger, een centrale meta-info voorziening van DONAR kan op langere termijn ook voor een besparing op beheers- en onderhoudskosten zorgen.

Het ontwikkelen van een tool zoals het METIS is een kolfje naar onze hand: wij hebben gedegen kennis van alle aspecten van DONAR, door onze betrokkenheid bij gerelateerde projecten als WaterBase en WATINDON, en we hebben een ruime ervaring in het bouwen van webapplicaties en dynamische websites. Daarbij zijn onze inspanningen binnen het EDIOS project geïntegreerd met het METIS, zodat de mapping tussen DONAR en het EDIOS model ook via de webapplicatie beschikbaar is.