Xi - Ontwikkeling - WaterBase

WaterBase is een internet site die on-line toegang geeft tot (het grootste deel van) de chemische en fysische gegevens uit de MWTL (het landelijk watermonitoringprogramma van de Rijkswaterstaat) dataset dat is opgeslagen in de DONAR database. Met behulp van ons interface kan de data worden doorzocht en gedownload. Binnen dit project wordt uitgebreid gebruik gemaakt van XML.

Inmiddels is de uitstraling van het interface grondig gewijzigd, hiernaast staan nog de plaatjes van het door ons ontwikkelde interface.