Xi - Ontwikkeling - Informatie beheer - Tool


WaMeBeTo

Database Tool

METIS is de metadata voorziening die naast DONAR is gebouwd om als bron te fungeren voor diverse applicaties die meer, andersoortige of op andere wijze metadata nodig hebben dan dat DONAR kan bieden. METIS speelt daarom een belangrijke rol bij de publicatie en het toegankelijk maken van reeksen en datasets uit DONAR.

Voor de beoogde opvolger van DONAR, WADI, geldt een vergelijkbaar probleem. Xi heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een apart beheertool voor de WADI metadata ontwikkeld, WaMeBeTo genaamd.

De beheertool zelf is voor een groot deel te configureren vanuit de bijbehorende database. Hierin wordt vastgelegd welke tabellen worden beheerd, waar de teksten van code tabellen vandaan komen, welke waarden gewijzigd kunnen worden of welke koppelingen gemaakt kunnen worden.

Dit beheertool kan voor allerlei projecten ingezet worden door de database te vullen met de project-specifieke data.

Weer een mooi voorbeeld van het tot stand brengen van een generieke oplossing voor een probleem!