Xi - Ontwikkeling - Conversies - Metadata


DONAR2CDI

Data Metadata

Seasearch was het pilot project waarmee een toegangsportaal is opgezet voor alle Europese databases met mariene metingen. Inmiddels is dit project opgevolgd door het project SeaDataNet. De Common Data Index (CDI) bevat de beschrijvende informatie van de databases. De Nederlandse database, DONAR valt onder het beheer van de Rijkswaterstaat. Deze databases worden ook via de CDI toegankelijk gemaakt. Om dit te bewerkstelligen moet de metainformatie van de huidige database, DONAR, in het juiste formaat en op de juiste wijze worden aangeleverd aan de CDI.

Xi heeft een conversietool gebouwd waarmee de volgende stappen automatisch worden uitgevoerd:

  1. Ophalen van de gewenste metainformatie uit DONAR.
  2. Mapping van de metainformatie naar BODC/CDI metainformatie.
  3. Conversie van de metainformatie naar CDI XML formaat.
  4. Verzenden van de CDI records naar de CDI ingang.