Xi - Ontwikkeling - Conversies - Data


DONAR2WADI

Data Metadata

WADI - WAter Data Infrastructuur - zou zich moeten gaan richten op de opslag en ontsluiting van de natte Rijkswaterstaat meetgegevens over de toestand en het gebruik van watersystemen en stroomgebieden. Veel van deze gegevens worden nu opgeslagen in het huidige dataopslag-systeem van de Rijkswaterstaat, DONAR. Dit systeem kent beperkingen, en zal verouderen. Daarom is in 2005 een proces gestart dat moest leiden tot een datamanagement-oplossing voor de toekomst: WADI. Na ruim vijf jaar ontwikkeling is besloten dat dit niet de juiste oplossing was, en er wordt nu nog steeds gebruik gemaakt van DONAR.

De WADI opzet was als volgt: In een centrale database wordt de centraal beheerde metadata beheerd; decentraal (dat kan fysiek ook centraal zijn) worden de feitelijke datasets opgeslagen. Datasets en hun opvraagformaten worden middels registratie centraal bekend gemaakt. Centraal wordt alle metadata beheerd welke via codes gerefereerd kunnen worden in de dataset administratie. Hierbij valt te denken aan benoemde Locaties; eenheden; parameters; methodes; biota; stoffen en een deel van de referentiedocumenten. Alle dataset opzoek en opvraag acties lopen via de centrale WADI server. Systemen rondom DONAR maken van het DONAR ASCII interface file formaat (DIA) gebruik om dat aan te leveren en data op te vragen.

Xi heeft het DONAR2WADI conversie tool gebouwd waarmee data uit de DONAR database gecontroleerd overgezet kan worden naar WADI gml-formaat. Andere systemen moeten DIA bestanden kunnen blijven aanbieden en opvragen, dus er is ook een terugconversie gerealiseerd.