Tilapia Simulatie Model wetenschappelijke versie (TSMsc)

De ontwikkeling van TSMsc is gebaseerd op ervaringen met de grootschalige viskweek van Nijl tilapia (Oreochromis niloticus) in Congo Brazzaville. Gertjan de Graaf (Nefisco, Amsterdam) heeft deze gegevens verzameld als onderdeel van een FAO/UNDP aquacultuurproject. Het simulatiemodel is ontwikkeld door Pieter Dekker (Xi advies bv) en Gertjan de Graaf, en is geimplementeerd in MATLAB.

Tijdens het FAO/UNDP aquacultuurproject heeft Gertjan de Graaf een grote hoeveelheid data verzameld die is gebruikt om het model te calibreren en te verifiëren. Het huidige model kan een gemengde cultuur van Nijl tilapia en het geïntegreerd kweken met vijanden (Afrikaanse meerval en Afrikaanse slangkopvis) simuleren, en voorspelt biologische en financiële resultaten voor de verschillende systemen.

Het simulatiemodel is gebaseerd op de principes van individu-gebaseerd modelleren; dit betekent dat elke individuele vis tijdens het simulatieproces wordt gevolgd. De meeste aquacultuursimulatiemodellen zijn gebaseerd op nutriëntstroming en gebruiken een soort empirisch zwarte-doos-model. Ons model wijkt af van deze benadering. De onderliggende wiskunde is gebaseerd op algemeen bekende populatieveranderingen die gebruikt worden in visteeltonderzoek.

De software kost € 299,-- (exclusief BTW) en kan worden besteld door een email naar Xi te sturen. Eventuele vragen kunnen ook via deze email gesteld worden.

Voor achtergrondinformatie verwijzen wij u naar (in het Engels):

  • de Graaf, G.J., Galemoni, F. and Banzoussi, B., 1996, Successful recruitment control of Nile tilapia, Oreochromis niloticus by the African catfish, Clarias gariepinus (Burchell 1822) and the African snakehead, Ophiocephalus obscuris, I A biological analyses. Aquaculture 146: 85-100.
  • de Graaf, G.J. and Janssen, H., 1996, Artificial reproduction and pond rearing of the African catfish Clarias gariepinus in sub-Saharan Africa, A handbook. FAO Fisheries Technical Paper. No. 362. Rome, FAO, 73 pp.
  • de Graaf, G.J., Galemoni, F. and Huisman, E.A., 1999. The reproductive biology of pond reared Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Aquaculture Research, 30, 25-33.