Xi - Ontwikkeling - MATROOS

Het data opslag- en distributiesysteem MATROOS is ontwikkeld in opdracht van de Rijkswaterstaat (RWS) om operationele WAQUA modelvoorspellingen eenvoudig toegankelijk te maken via het VenW intranet (alleen toegankelijk voor de werknemers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

MATROOS is opgebouwd uit twee basisdelen:

  • MATROOS Tijdreeksen, hiermee kunnen gebruikers operationeel voorspelde tijdreeksen met hydrodynamische informatie opvragen
  • MATROOS Velden, hiermee kan de operationeel voorspelde veldinformatie opgehaald worden

Beide basisdelen kennen een datainwinning en een datapresentatie onderdeel.

MATROOS wordt gebruikt door een aantal (internationale) projecten: CALPREA, SVSD, NAUTILUS/ATLANTIS en EUROGOOS. Voor meer informatie over RWS projecten zie de rws website.