Xi - Onderzoek - DODO

Wat zijn de krachten die op een (bagger-)schip op zee werken; en hoe kun je die simuleren?

Het DODO (Dynamic Operation in Dredging & Offshore) project is opgezet om een model te ontwikkelen waarmee het dynamisch gedrag van gekoppelde werktuigen in zeegang onder invloed van de interactie met de grond bestudeerd kan worden.

Het consortium bestaat uit IHC Engineering Services, IHC Dredgers, IHC Beaver Dredgers, MARIN en Xi.

De beweging van een schip wordt be´nvloed door golven, de aanwezige grote componenten (bijvoorbeeld snijkoppen, paalwagens en sleepzuigbuizen) waarop door de zeebodem ook krachten worden uitgeoefend en door de langszij liggende schepen waarmee het zand wordt afgevoerd. Sommige van deze krachten zijn eerder afzonderlijk gesimuleerd. Het DODO project is opgezet om het effect van de combinatie van deze krachten op de beweging van het schip te modelleren.

De basis van DODO is het ANySIM programma dat wordt ontwikkeld door MARIN, waarmee het bewegingsgedrag van schepen onder invloed van golven berekend kan worden.

Het uiteindelijke model kan worden gebruikt door zowel scheepsbouwers om hun ontwerpen te optimaliseren, als door eigenaren van schepen om de werkbaarheid in een gegeven golfklimaat te voorspellen.

Het DODO project is onderdeel van het Maritiem Innovatie Programma dat is opgezet op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken.