Xi - Onderzoek - COMFORT
Veiligheid op zee.

Het Comfort project is opgezet om handvatten te bieden waarmee het aantal slachtoffers op zee en het aantal schepen die vergaan ten gevolge van extreme omstandigheden gereduceerd kan worden.

Binnen dit project wordt een prototype van het Coastal Ocean Monitoring and Forecasting System ontwikkeld.
Hierbij komen de volgende uitgangspunten aan de orde:

  • voorspellingen op verschillende schaal, gedetailleerder in het kustgebied, maar wel voor een grote regio
  • gebruik van numerieke modelleringstechnieken in combinatie met Earth Observation data
  • voorspellingen voor verschillende weersomstandigheden, golfklimaten, en in de toekomst stromingen en waterhoogtes
  • hoge mate van gebruiksvriendelijkheid

Xi gaat de decision support omgeving opzetten, daarbij gebruik makend van de state of the art interface technologie.

Het Comfort project is een samenwerkingsverband tussen BMT ARGOSS, KNMI en Xi.