Xi - Expertise - Onderwijs

Xi is actief betrokken bij het onderwijs. We geven cursussen, ontwikkelen projectopdrachten, en dragen als gecommitteerde en beroepsvelddeskundige zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in de Bedrijfswiskunde. Verder zijn er in het verleden bij Xi regelmatig stagiaires geweest die hun opleiding in de praktijk brachten, en hierbij door ons begeleid zijn. Inmiddels zijn er ook al een aantal studenten die hun afstudeeropdracht bij ons met succes hebben volbracht.

Middelbare school - WetWetWet

Xi ontwikkelt projecten voor de middelbare school waarbij de leerlingen leren de theorie te toetsen aan de hand van echte gegevens. Met behulp van WetWetWet kunnen onder andere historische en actuele waterstanden worden gebruikt. In de getij module kan hiermee bijvoorbeeld de werking van de zwaartekracht van de maan en zon op eb en vloed worden onderzocht.