Xi - Expertise - Gegevens via het Internet

Bedrijven en overheden omarmen al jaren het Internet als het medium om hun gegevens aan de buitenwereld ter beschikking te stellen.

Hoewel het maken van een koppeling met bijvoorbeeld een database vanuit een Internet pagina tegenwoordig - bijvoorbeeld met ASP of PHP - een koud kunstje is, blijft het nog steeds even lastig als vroeger om de ruwe data te verzamelen en in de juiste vorm in de database te krijgen.

Data is vaak afkomstig uit verschillende bronnen en wordt aangeleverd in zeer uiteenlopende formaten. Binnen een project zal dan ook vaak veel tijd gaan zitten in het harmoniseren van de data en de datastromen. Ook hier is het overwinnen van technische problemen ondergeschikt aan het overkomen van obstakels van politieke en/of organisatorische aard. Xi probeert altijd naar oplossingen te zoeken die gebaseerd zijn op het aanpakken van het probleem bij de bron - zit er in de brondata een fout, dan is het zonde van de inspanning om hier "omheen te programmeren", immers de fout zal zich blijven herhalen en de hack die in eerste instantie het probleem oploste, zal uiteindelijk zelf een probleem worden bij beheer en onderhoud.