Xi - Expertise - Auditing & Reviews

Bij het beoordelen van producten van een leverancier kan het voor een opdrachtgever belangrijk zijn bij een onafhankelijke partij een second opinion of advies in te winnen.

Vanwege onze brede IT kennis maar ook door onze specifieke materiekennis van IT projecten worden wij regelmatig gevraagd om rapporten, functionele specificaties of programmatuur tegen het licht te houden. Ons oordeel is vaak kritisch, in ieder geval goed onderbouwd, maar vooral opbouwend.
We geven aanbevelingen tot verbetering, of dragen nieuwe gezichtspunten en invalshoeken aan. Uiteindelijk is de klant al op weg in een automatiseringstraject, en is het vaak niet mogelijk het roer 180 graden om te gooien.

Om die reden worden wij steeds vaker al in een vroeg stadium bij een project betrokken, bijvoorbeeld om geschikte partijen te selecteren, of om een helpende hand te geven bij het opstellen van beoordelingscriteria van offertes.

Maar natuurlijk komen wij ook veel goede producten tegen. En dat oordeel laten wij zeker ook horen!