Xi - Expertise - Cursussen - Matlab

De omvang van iedere cursus is 1 dag. Op aanvraag kunnen delen of combinaties van cursussen verzorgd worden. Voorbeelden en toepassingen kunnen op specifieke vakgebieden worden aangepast.

Introductiecursus Matlab

Duur: 1 dag

De mogelijkheden en het gebruik van Matlab worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Het gebruik van matrices en vectoren staat centraal binnen Matlab, dus we beginnen met het ophalen van de middelbare school kennis hierover. Daarna gaan we aan de hand van concrete oefenopgaven meteen aan de slag om gegevens in te lezen, te bewerken en te visualiseren.

Basiscursus I (beginners)

Duur: 1 dag

Algemene inleiding in achtergrond en werking van Matlab. Inlezen en wegschrijven van data-files. Eenvoudige grafieken, manipuleren van grafieken. Programmeren van eenvoudige toepassingen

Toepassingen I (beginners)

Duur: 1 dag

Visualisatie van een eenvoudig databestand in drie stappen:

  1. externe bestanden inlezen en converteren,
  2. gegevensbewerkingen,
  3. visualiseren van 2D en 3D data.

Basiscursus II (gevorderden)

Duur: 1 dag

Datastructuren: n-dimensionale matrices, structures en cell arrays. Dataconversie functties. Grafische objecten. Handle graphics objecten. Interactieve grafieken.

Toepassingen II (gevorderden)

Duur: 1 dag

Alle stappen van data naar visualisatie. Conversie en manipulatie van grote datastructuren. Bouw van eenvoudige gebruikersinterfaces (GUI). Mogelijkheden van integratie van anderstalige programmatuur (C, C++).

Managerscursus Matlab

Duur: 1 dag

Welke mogelijkheden biedt Matlab op de gebied van dataverwerking en -visualisatie? Sterke en zwakke punten van Matlab. Inschatten van omvang van projecten waarbij Matlab gebruikt wordt. Verspreiding binnen en buiten de organisatie van programmatuur. Vereist kennisniveau van gebruikers.